ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

ОТКАЗ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СТОКА

1.Потребителят може да откаже поръчани и доставени продукти в следните случаи:

-видимо несъответствие на доставения продукт с поръчания;
-възникнал дефект по време на транспортирането – тук се издава протокол от куриера за възникнал дефект при транспортирането
-цената при доставка не отговаря на предварително договорената цена;

Горе-описаните рекламации могат да се направят три дни след получаване на пратката.Извън изброените случаи, както и извън условията на чл.55 (ал.1) от ЗЗППТ, клиентът няма право да откаже да заплати и да върне доставена пратка. Ако желае да го стори няма право на възстановяване на заплатената сума и поема разходите за транспорт.

Когато стоката е подменена при доставката и това е невъзможно да се установи в момента на доставка, стоката се подменя, след като е извършен оглед и се установи несъответствието, без потребителят да заплаща допълнителни разходи.

По силата на член 55(ал.1) от ЗЗППТ потребителят може да върне стоката в 14 дневен срок от деня на получаване на пратката, в случай че е съхранил продуктите във вида, в който ги е получил – опаковани и пазени, без да бъдат ползвани. Освен да върнат окомплектована стоката, тя трябва да бъде съпътствана с цялата документация, която е получена заедно с продуктът, от Оренда Козметикс.